Pinnaseuuringud põhjalikuks!

Põhjalik pinnaseuuring säästab ehituse puhul nii raha kui aega. Paraku ei ole pinnaseuuringute maht ja kvaliteet Eestis piisav. Peamiseks põhjuseks on seejuures ebaprofessionaalne uuringu tellimine, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudi dotsent Valdo Jaaniso.

Pinnaseuuringute eesmärk on geoloogiliste tegurite ning protsesside mõju selgitamine hoone või rajatise asukoha valikule, projekteerimisele, ehitamisele, kasutusele ja korrashoiule. Puuduliku pinnaseuuringu puhul on tulemuseks ehituse maksumuse suurenemine, ehitusaja pikenemine ja võimalikud häired ehitise kasutamise ajal.

Pinnaseuuringuid teevad Eestis vaid spetsialiseeritud firmad. Vastava tellimuse vormistab aga tavaliselt ehitise tellijat esindav projektijuht või arhitektuuribüroo esindaja. Reeglina tellitakse uuring vähempakkumise alusel, kusjuures tellimus on enamasti väga üldsõnaline.

Pakkumise võitmiseks teevad kõik osalevad uuringufirmad võimalikult odava pakkumise. Uuringupunktide hulk ja sügavus kavandatakse minimaalne ning ette ei nähta pinnaste tugevus- ja jäikusparameetrite määramiseks otseseid labori- või välikatseid. Katsete tegemine suurendab uuringu maksumust ja pakkumishinnas nendega arvestav firma jääb lihtsalt tööst ilma.

Selline praktika on kestnud pikka aega. Seetõttu on uuringute tellijad harjunud suhteliselt odavate hindade ja nigela uurimistööga – kogu aeg on ju nii tehtud ja häda pole midagi. Hädad avariiseisundite näol siiski aeg-ajalt tekivad ja siis ületavad nende kõrvaldamiseks kuluvad summad mitmekordselt korraliku uuringu maksumuse.
Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudi dotsent Valdo Jaaniso tõdeb, et Eestis tehtavate pinnaseuuringute nigela kvaliteedi põhjus ei ole uurijate tahtmatus või oskamatus teha piisavas mahus kvaliteetset tööd, vaid ebaprofessionaalne uuringu tellimus. Loe pikemalt tänase Äripäeva paberlehest.

Valdo Jaaniso, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent

Comments are closed.